۱۴۰۲ سه شنبه ۸ اسفند

مديران زيرمجموعه

 
 
مدیر امور پژوهشی
آقای دکترحمیدرضا کوفیگر
پروفایل استاد : http://eng.ui.ac.ir/~koofigar
آدرس پست الکترونیک : koofigar[at]eng.ui.ac.ir
 
 
 
 
 
 
مدیر دفتر ارتباط با جامعه
آقای دکتر مهدی مرتضوی بک
پروفایل استاد : http://eng.ui.ac.ir/~ma.mortazavi
آدرس پست الکترونیک : 
 ma.mortazavi[at]eng.ui.ac.ir
 
 
 
 

رئیس کتابخانه مرکزی، انتشارات و مرکز اسناد
آقای دکتر امید ذاکری کیش
پروفایل استاد : http://ltr.ui.ac.ir/~o.zakerikish
آدرس پست الکترونیک : o.zakerikish[at]ltr.ui.ac.ir
  
 
 
 
 

رئیس آزمایشگاه مرکزی
آقای دکتر غلامحسن عظیمی
پروفایل استاد : http://sci.ui.ac.ir/~gh.azimi
آدرس پست الکترونیک : gh.azimi[at]sci.ui.ac.ir
 
 
 
 

مدیر امور نوآوری، فناوری و کارآفرینی
آقای مهندس حسین حدیدی
آدرس پست الکترونیک : h.hadidi[at]istt.ir
 
تاریخ به روز رسانی:
1402/01/28
تعداد بازدید:
6117
Powered by DorsaPortal