۱۴۰۱ دوشنبه ۱۱ مهر
مديران زيرمجموعه
مدیر امور پژوهشی
آقای دکترمحمدفرزان صباحی
پروفایل استاد : http://eng.ui.ac.ir/~sabahi
آدرس پست الکترونیک : sabahi[at]eng.ui.ac.ir
 
مدیر دفتر ارتباط با صنعت و جامعه
آقای دکتر محسن صراف بیدآباد
پروفایل استاد : http://eng.ui.ac.ir/~m.saraf
آدرس پست الکترونیک : m.saraf[at]eng.ui.ac.ir
 

رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
آقای دکتر سعید شفیعیون
پروفایل استاد : http://ltr.ui.ac.ir/s.shafieioun
آدرس پست الکترونیک : s.shafieioun[at]ltr.ui.ac.ir
 

رئیس اداره چاپ، انتشارات و مجلات
آقای دکتر علی منصوری
پروفایل استاد : http://edu.ui.ac.ir/~a.mansouri
آدرس پست الکترونیک :
a.mansouri[at]edu.ui.ac.ir
 

رئیس آزمایشگاه مرکزی
آقای دکتر محمدعلی اسداللهی
پروفایل استاد : http://ast.ui.ac.ir/~ma.asadollahi
آدرس پست الکترونیک : ma.asadollahi[at]ast.ui.ac.ir
 

مدیر امور فناوری، مرکز رشد و کارآفرینی
آقای دکتر جواد راستی
پروفایل استاد : http://eng.ui.ac.ir/rasti
آدرس پست الکترونیک : rasti[at]eng.ui.ac.ir
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1401/02/05
تعداد بازدید:
1891
Powered by DorsaPortal