۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۴ خرداد
مركز پژوهشي فناوري ارتباطات رسا

مركز پژوهشي فناوري ارتباطات رسا

رئيس مركز: دكتر احمد براآني 

گروه هاي پژوهشي

1- گروه پژوهشي سامانه‌هاي ارتباطي و امنيت اطلاعات (مدير گروه: دكتر بهروز شاهقلي)

2- گروه پژوهشي سنجش از راه دور (مدير گروه: دكتر مهران ستاري)

3- گروه پژوهشي زيرساخت‌هاي اطلاعات مكاني و مديريت زمين (مدير گروه: دكتر سعيد نادي)

 

اهداف

گسترش و پيشبرد و ارتقاي علم و توسعه كمي و كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور پژوهش در زمينه فناوري ارتباطات و اطلاعات  ؛ انواع سيستم هاي رادار ؛ سنجش از راه دور و شناسايي تنگناهاي موجود

 برنامه هاي راهبردي:

1. برنامه‌ريزي در جهت توسعه و ايجاد تكنولوژيهاي جديد در مورد سيستمهاي اطلاعاتي و ارتباطي امن

2. مطالعه ، تحقيق ، طراحي و بهينه‌سازي سيستم ها و بانك هاي اطلاعاتي با توجه به تكنولوژي جديد و نيازهاي منطقه‌اي و ملي.

3. مطالعه ، تحقيق ، طراحي ، ساخت و بهينه‌سازي سيستمهاي ارتباطي امن جهت حفاظت داده‌ها و تدوين معيارهاي مشترك براي ارزيابي سيستمهاي مذكور.

4. توليد و توسعه نرم‌افزاري موردنياز در ارتباط با سيستمهاي اطلاعاتي و تأمين امنيت آنها.

5.انجام پروژه‌هاي كاربردي دوركاوي در زمينه هاي مختلف نظير: نقشه‌برداري ،زمين‌شناسي، اقيانوس‌شناسي و هيدروگرافي ، علوم جوي، كشاورزي و سامانه‌هاي اطلاعات جغرافيائي .

6. معرفي يك مركز تحقيقاتي منطقه‌اي دوركاوي با توجه به عدم وجود چنين مركزي در استان اصفهان و استانهاي مجاور.

7. انجام تحقيقات در زمينه انواع سيستمهاي راداري اعم از رادارهاي تعقيب؛ جستجو گر سطحي ؛ رادار هاي فرودگاهي و هوا شناسي وبومي كردن اين تكنولوژي.

8. ايجاد ارتباط مؤثر با صنايع و سازمانها به منظور آسيب‌شناسي و شناخت نيازمنديهاي آنان در رابطه با موارد فوق‌الذكر.

9. انجام تحقيقات بين رشته‌اي با استفاده از پتانسيل‌هاي موجود.

10. تربيت نيروي متخصص در زمينه هاي فوق در كنار انجام  پروژه ها براي رفع نيازهاي كشور.

برخي از طرح هاي مطالعاتي:

طراحي و پياده‌سازي سيستم املاك و معابر شهري بر پايه GIS

آسيب شناسي انجام پروژه‌هاي نرم‌افزاري فناوري اطلاعات در شهرداري اصفهان

امكان‌سنجي، تحقيق، مطالعه و طراحي و پياده‌سازي طرح جامع شبكه چند منظوره شركت صنايع هواپيماسازي ايران (هسا)

پياده‌سازي پنهان‌نگاري داده در VOIP با استفاده از الگوريتم‌هاي LACK و LSB

عمليات تهيه نقشه‌هاي ديجيتالي سه بعدي براي نرم‌افزار ASSET

ارائه نرم‌افزار محاسبات ارتفاع ژئوئيد مورد استفاده

تعيين موقعيت ماهواره‌اي نقاط مشخص شده

ارائه مدل تعيين مشخصات اقليمي و مطالعات هواشناسي در دريا و سواحل خليج‌ فارس

تهيه نقشه‌هاي رقومي شهر سميرم
 
 

نشاني پستي: اصفهان دانشگاه اصفهان سازمان مركزي معاونت تحقيقات و فناوري مركز پژوهشي ارتباطات رسا- كدپستي: 73441-81746 

تلفن:       37934431-031                         نمابر: 37934431-031

پست الكترونيك:      Rasa@res.ui.ac.ir
 
 
 
 

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/09/19
تعداد بازدید:
2622
Powered by DorsaPortal