۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ فروردين
نسخه پژوهي و تصحيح متن
گروه پژوهشي نسخه پژوهي و تصحيح متن:
بر اساس اولويت ها، راهكارها و راهبردهاي اسناد بالا دست براي توليد علم بومي، مركز پژوهشي نسخه پژوهي و تصحيح متن براي توليد علم بومي در اين حوزه تحقيقي، در سال 1390 فعاليت خود را آغاز كرد و در سال 1391 موفق به اخذ موافقت اصولي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري شد. اين گروه موفق شد در تاريخ 28 /3 / 1396 موافقت قطعي خود را دريافت دارد. اين مركز با يك گروه پژوهشي در حال انجام فعاليت است. رياست اين واحد پژوهشي با دكتر علي اصغر ميرباقري فرد عضو هيأت علمي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان مي باشد.
بي گمان تصحيح نسخه هاي خطي و احياي متون از مهمترين و بنيادي ترين حوزه هاي تحقيق زبان و ادبيات فارسي است. تصحيح متن بر اساس مباني دقيق علمي انجام مي گيرد. مصحح بايد با اشراف و احاطه بر دقايق لغوي، زباني، علوم بلاغي، دستور، تطور زبان و ادبيات فارسي ميراثي با ارزش را كه از طوفان حوادث در امان مانده، احياء و منطبق با قواعد و شيوه هاي زباني امروز انتشار دهد. در اين حوزه تحقيقي بايد احاطه علمي با پشتكار و برنامه ريزي همراه شود و مقدمات لازم كه گاه بسيار وقت گير و هزينه بر است فراهم آيد تا محققي صاحب نظر بتواند يك متن را تصحيح كند.
فراهم كردن اين مقدمات و گرد آوردن توانايي هاي علمي و امكانات لازم نياز به يك مركز تحقيقي دارد تا براساس برنامه اي مدون زمينه تصحيح متون را به وجود آورد. براي تحقق اين هدف مهم استفاده از امكانات روز و فناوري هاي پيشرفته به ويژه ابزارهاي رايانه اي اهميت زيادي دارد و در ارتقاء كيفيت و سرعت بخشيدن به انجام كارها تأثير زيادي بر جا مي گذارد.
مركز پژوهشي نسخه پژوهي و تصحيح متن با آماده كردن زيرساخت هاي سخت و نرم افزاري لازم كوشيده است زمينه مناسب را براي انجام تحقيقات اصيل و دست اول در اين حوزه تحقيق فراهم سازد. «سامانه جامع مديريت تحقيقات ادبي» از جمله اين امكانات است كه به عنوان سامانه اي تخصصي و جامع صاحب نظران را در حوزه تصحيح متن و تحقيق در اثر ياري مي كند.
از جمله فعاليت هاي اين مركز تا كنون انتخاب سي متن و فراهم آوردن مقدمات لازم براي تصحيح آنها بوده است. هم چنين اين مركز برنامه اي درسي براي گرايش نسخه پژوهي و تصحيح متن در مقطع كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي تدوين كرده است كه ان شاالله به زودي مقدمات راه اندازي آن را در دانشگاه اصفهان به وجود مي آورد.
اين مركز تاكنون با همكاري انتشارات سخن، به انتشار چندين اثر پرداخته است كه كشف الحقايق (عزيز نسفي) وشرح فصوص الحكم، (عفيف الدين تلمساني) از جمله اين آثار است. علاوه بر اينها، چندين اثر ديگر در نوبت چاپ مي باشد.
برنامۀ راهبردي پژوهشكدۀ نسخه پژوهي و تصحيح متون
- ماموريت
توليد علم بومي در حوزه تصحيح متون علمي و ادبي بر اساس شيوه نامۀ علمي و با استفاده از ابزارها و نرم افزارهاي رايانه‌اي و تجاري سازي نتايج حاصل از تحقيق در متون مذكور.
اهداف بلند مدت 5 ساله
تشكيل شبكه اي بزرگ از مصححان داخلي و خارجي در جهت فعاليت تخصصي در حوزۀ تصحيح نسخه هاي خطي؛
ساماندهي پژوهش هاي علمي در زمينۀ تصحيح نسخ خطي؛
هدفمند كردن و تسريع فرايند تصحيح نسخه هاي خطي با استفاده از ابزارها و تكنولوژي هاي روزآمد؛
ارائۀ شيوه نامۀ ملي تصحيح براي ارتقا و هماهنگ ساختن شيوۀ تصحيح نسخه هاي خطي؛
طراحي و توليد نرم افزارهاي رايانه اي در زمينۀ تصحيح متون ؛
تصحيح متون علمي و ادبي بر اساس تقسيم بندي هاي زير:
موضوعي: ادبي، عرفان، فلسفه، كلام، منطق، نجوم، طب، گياه شناسي و ...
ساختاري: متون منظوم، متون منثور و ساير ساختارها.
تحقيق در متون مصحّح، ارائۀ شيوه نامۀ تحقيق و تجاري سازي نتايج بدست آمده با توجه به اقتضائات متون گوناگون.
:برنامه دوساله
تصحيح متون مهم براساس اولويت هاي پژوهشي در اسناد بالا دست؛
فراهم آوردن زير ساخت ها:
ايجاد بانك اطلاعاتي فهرست نسخ خطي موجود در كتابخانه هاي سراسر جهان؛
ايجاد بانك نسخ خطي به صورت فيزيكي و ديجيتالي؛
تشكيل كارگروه تخصصي شناسايي وتهيه نسخ خطي؛
توليد نرم افزارهاي تخصصي درباب جستجو و شناسايي نسخه؛
توليد نرم افزارهاي كاربردي در باب تصحيح نسخه؛
ايجاد كتابخانۀ ديجيتال فهرست نسخ خطي سراسر جهان؛
ايجاد اتوماسيون يكپارچه براي همكاري مصححان درايران و سراسر جهان.
تصحيح 20 متن برگزيده از متون علمي و ادبي؛
تحقيق در 20 متن مصحّح و تجاري سازي نتايج حاصل شده.
رايانامه:
TEE@ res.ui.ac.ir
تاریخ به روز رسانی:
1397/04/11
تعداد بازدید:
3309
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الكترونيكي شما
شماره تلفن
توضيحات
تغییر کد امنیتی
كد امنيت
Powered by DorsaPortal