۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۴ خرداد
برنامه زماني كارگاه تخلفات پژوهشي
به اطلاع مي رساند زمانبندي برگزاري كارگاه «اصول همكاري، تدوين و نگارش بروندادهاي پژوهشي، حقوق و اخلاق پژوهشي» به شرح ذيل است.
به اطلاع مي رساند زمانبندي برگزاري كارگاه «اصول همكاري، تدوين و نگارش بروندادهاي پژوهشي، حقوق و اخلاق پژوهشي» به شرح ذيل است.
 
نكته 1: همراه داشتن كارت دانشجويي و حضور رأس ساعت مقرر در كارگاه براي صدور گواهي الزامي است.
 

تاريخ

ساعت

مكان

مقطع

شركت كنندگان

مدرسان

چهارشنبه 4 مهر ماه

1397

14-16

تالار صائب

دانشكده ادبيات

دكتري

 

همه دانشكده ها

· جناب آقاي دكتر امير رحيمي

· جناب آقاي دكتر مظفر چشمه سهرابي

شنبه 7 مهر ماه 1397

10-12

تالار پيامبر اعظم (ص)

كارشناسي ارشد

 

 

ادبيات و علوم انساني، زبان هاي خارجي، علوم اداري و اقتصاد، علوم تربيتي و روانشناسي، تربيت بدني و علوم ورزشي، علوم جغرافيايي و برنامه ريزي، دانشكده معارف و اهل البيت

· جناب آقاي دكتر محمدصادق حاتمي پور

· جناب آقاي دكتر مظفر چشمه سهرابي

چهارشنبه 11 مهر ماه 1397

14-16

تالار پيامبر اعظم (ص

 

كارشناسي ارشد

 

 

علوم، شيمي، عمران و حمل و نقل، علوم و فناوريهاي نوين، فني و مهندسي، مهندسي كامپيوتر

· جناب آقاي دكتر حسن سبزيان

· جناب آقاي دكتر مظفر چشمه سهرابي

 
مطالب كارگاه
 
فايل ارائه شده توسط دكتر حسن سبزيان
فايل ارائه شده توسط دكتر عليرضا اميري

 فايل ارائه شده توسط دكتر مظفر چشمه سهرابي


دستورالعمل ارزيابي كفايت كميت و كيفيت بروندادهاي رساله دانشجويان دوره دكتري دانشگاه

 معيارهاي مربوط به مجلات ممتاز و عادي دانشكده ها


 قانون و مقررات انتظامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور

 دستورالعمل نحوه بررسي تخلفات

 مصاديق تخلفات پژوهشي

 فرايند  رسيدگي به تخلفات پژوهشي
 پيشنهاد روش بررسي اعتبار همايش هاي علمي و نحوه مقابله با همايش هاي علمي فاقد اعتبار

 منشور و موازين اخلاق پژوهش


 راهنماي استفاده از سامانه مشابه‌ياب متون (سميم نور)
 
 
تاریخ:
1397/07/02
تعداد بازدید:
1371
منبع:
Powered by DorsaPortal