۱۳۹۸ چهارشنبه ۳۰ بهمن
طرح هاي پژوهشي-مركز مهندسي فرآيند

برخي طرح‌هاي پژوهشي مركز پژوهشي مهندسي فرآيند

رديف
عنوان گروه پژوهشي
عنوان طرح
مجري
كارفرما
سال شروع طرح
وضعيت طرح
در حال انجام
خاتمه يافته
1
فرآيندهاي شيميايي
محاسبه و مانيتورينگ ارزش حرارتي مخلوط چند گاز
دكتر آقاميري
ذوب آهن
1382
 
**
2
تعيين آزمايشگاهي ايزوترم و سينتيگ و مدل‌سازي عمليات جذب آب از گاز
دكتر طلايي
شركت پتروپارس
1386
 
**
3
شبيه‌سازي راكتورهاي توليد پروپيلن از متانول در فرآيند MTP
دكتر بهشتي
شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي
1387
 
**
4
بررسي پارامترهاي واكنش استري‌شدن بوتيل استات با كاتاليست‌هاي بستر جامد
دكتر آقاميري
شركت صنايع شيميايي اصفهان
1391
 
**
5
مشخصه‌يابي گچ قالب‌گيري ريخته‌گري دقيق مورد استفاده در جواهرسازي
دكتر ديني
گروه مهندسي هدف
1393
 
**
6
ساخت دستگاه تست راكتوركاتاليستي در مقياس پيشتاز كوچك
دكتر بهشتي
معاونت پژوهشي
1392
 
**
7
بررسي اثر جريانات برگشتي بر عملكرد راكتورهاي تبديل متانول به پروپلين فرآيند PVM
دكتر بهشتي
شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي
1392
 
**
8
افزايش راندمان و بهينه‌سازي عملياتي و ساختاري PVM
دكتر بهشتي
شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي
1392
 
**
9
اصلاح ساختار كاتاليست PVM با به‌كارگيري بايندر آلومنيوم فسفات جهت افزايش پايداري و انتخاب‌پذيري پروپيلن
دكتر تنگستاني نژاد
شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي
1393
**
 
10
نظارت بر حسن انجام پروژه توليد رنگزاهاي آلي رنگدانه آبي
دكتر تنگستاني نژاد
شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان
1393
**
 
11
ارزيابي محصول جامد فرآيند سوختن تاير اتومبيل و معرفي روش‌هاي بهبود كيفيت محصول جامد براي دستيابي به Carbon Black N330
دكتر ديني
گروه فرآيند خليج فارس
1393
 
**
12
مطالعات فني و تحليل هزينه توليد در فرآيند تركيبي توليد پروپيلن از گاز طبيعي به‌منظور بهينه‌سازي اقتصادي طرح
دكتر محسن غلامي
شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي
1393
**
 
13
ارائه خدمات پژوهشي در فرآوري سنگ تراورتن
دكتر ديني
شركت سنگ‌بري كي‌تو
1393
 
**
14
توسعه پالايشگاه زيستي جهت توليد برق، حرارت، اتانول، بيوگاز، كود بيولوژيكي از پسماند جامد شهري و پسماند كشاورزي
دكتر مرضيه شفيعي
پژوهشگاه نيرو
1395
**
 
15
طراحي و ساخت سامانه احياي مداوم سيليكاژل در ترانسفورماتورهاي قدرت
دكتر محسن غلامي و مهدي كمالي
برق منطقه‌اي هرمزگان
1395
**
 
16
ساخت تجهيزات آزمايشگاهي ميكروراكتور مربوط به گروه مهندسي گاز
دكتر محسن غلامي
دانشگاه صنعت نفت
1395
**
 
17
تعيين پتانسيل متان در بخش آلي زباله شهري
دكتر مرضيه شفيعي
شهرداري اصفهان
1395
**
 
18
شبيه‌سازي ديناميك سيالات محاسباتي اختلاط محصولات در مخازن شركت پالايش نفت اصفهان با استفاده از نرم‌افزار ANSYS CFD
دكتر امير گشادرو
شركت پالايش نفت اصفهان
1395
**
 
19
بررسي روش‌هاي كاهش ميزان دي‌اكسيدكربن در واحد توليد مونوكسيدكربن و ارائه راهكارهاي فرآيندي در راستاي افزايش ظرفيت واحد
دكتر بهشتي
شركت پتروشيمي فناوران
1393
**
 
20
برگزاري دوره آموزشي نرم افزار Aspen HYSYS
دكتر بهشتي
شركت پتروشيمي فناوران
1395
 
**
21
فناوري پليمر
ساخت و بررسي داربست پليمري پليمري قابل جذب جهت كاهش سلول‌هاي بنيادي مزانشيمال در مهندسي بافت
دكتر كوهمره
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
1388
 
**
22
توليد لايه‌هاي نانو كمپوزيت نشاسته/خاك رس با استفاده از اسكترودر دو پيچي براي كاربرد در صنايع بسته‌بندي
دكتر اميرحسين نوارچيان
دانشگاه اصفهان
1389
 
**
23
تحقيق و مطالعه نظري در مورد پليمرهاي با كاربرد فضايي و بررسي اثر تشعشعات گوناگون فضايي در مدار LEO بر روي پليمرهاي مورد استفاده به‌عنوان حافظ تشعشع
دكتر نوارچيان
صاايران
1391
 
**
24
معرفي فرايند ساخت لوله و اتصالات پلي اتيلني با هدف كاربرد در لوله‌هاي تغذيه با فشار psi 250
دكتر معيني
شركت گاز استان اصفهان
1391
 
**
25
طراحي و سنتز پليمرهاي عامل دارشده با كروموفور و بررسي كاربرد نوري غيرخطي آنها
دكتر كوهمره
صنايع الكترواپتيك ايران
1392
**
 
26
شناسايي پديده نشتي و بررسي و بهينه‌سازي روش‌هاي جلوگيري از آن در سازه‌هاي كامپوزيني تحت فشار
دكتر معيني
سازمان صنايع هوا فضا
1392
**
 
27
بهينه‌سازي و طراحي فرمولاسيون چسب‌هاي پليمري مورد استفاده در قطعات كامپوزيت / فلز وكامپوزيت
دكتر معيني
سازمان صنايع هوا فضا
1392
**
 
28
توليد نانوكامپوزيت‌هايPVC/CLAY از طريق پليمريزاسيون امولسيوني و سوسپانسيوني با خواص مكانيكي و حرارتي بهبود يافته
دكتر نوارچيان
شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي
1392
 
**
29
تحليل جريان در دستگاه اختلاط بسته ترموپلاستيك‌ها به‌منظور تعيين پارامترهاي مهم طراحي
دكتر اميد معيني
دانشگاه اصفهان
1391
 
**
30
بررسي شرايط تهيه پلي‌استرهاي غيراشباع اصلاح‌شده بر پايه دي‌آليل فتالات و امكان تغيير زمان واكنش پخت رزين‌هاي پلي‌استر غيراشباع
دكتر رفيع منزلت
شركت پتروپليمر
1395
**
 
31
ارزيابي فني و اقتصادي و زيست‌محيطي استفاده از سوخت‌هاي پسماند زائد (RDF) به عنوان سوخت كارخانجات سيمان
دكتر نوارچيان
شهرداري اصفهان
1395
**
 
32
گروه آب و محيط زيست
استفاده از نانوزئوليت‌ها براي حذف فلزات سنگين (كروم) از منابع آب شرب بيرجند
مهدي كمالي
شركت آب و فاضلاب خراسان جنوبي
1388
**
 
33
بررسي كاربرد زئوليت در مقياس صنعتي جهت تصفيه آب و فاضلاب در دنيا و ارائه پيشنهادهاي اجرايي در ايران با تكيه بر منابع و پتانسيل موجود در كشور
مهدي كمالي
شركت آب فاضلاب استان سيستان وبلوچستان
1389
 
**
34
بررسي تحليلي حضور ريزآلاينده‌هاي آلي در آب رودخانه زاينده‌رود
مهدي كمالي
شركت آب و فاضلاب استان اصفهان
1389
 
**
35
استفاده از فناوري نانو در تصفيه پساب تصفيه‌خانه فاز توسعه پركندآباد
مهدي كمالي
شركت آب و فاضلاب مشهد
1389
 
**
36
شناسايي پتانسيل ملي در زمينه بازيافت پساب شامل افراد صاحب نظر و مطالعات انجام‌شده در استان‌هاي اصفهان، خراسان جنوبي و...
مهدي كمالي
وزارت نيرو- طرح كلان ملي دستيابي به دانش فناوري بازيافت پساب
1391
**
 
37
بررسي آلاينده‌هاي فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي در منابع آب شرب، كشاورزي و صنعتي استان خوزستان
مهدي كمالي
شركت آب و فاضلاب استان خوزستان
1391
**
 
38
مطالعه آزمايشگاهي سينتيك و تعادل جذبي رقابتي فلزات سنگين (سرب، كادميوم و كروم) از آب‌هاي آلوده توسط جاذب زئوليتي X13 و يك نمونه جاذب سنتزي
دكتر رحيمي و دكتر حاتمي پور
شركت آب و فاضلاب استان اصفهان
1393
 
**
39
ارزيابي وضعيت خوردگي خطوط لوله‌هاي زيرزميني مهندسي آب‌رساني شركت ذوب آهن
دكتر حاتمي پور
ذوب آهن
1392
**
 
40
حذف فلزات سنگين در مقياس نيمه صنعتي توسط نانو ذرات جاذب آلومينا
دكتر مسعود بهشتي
كميته نانو فناوري دانشگاه اصفهان
1391
 
**
41
تدوين گزارشات مطالعات سلول‌ها و زير سلول‌هاي رسوبي سواحل هرمزگان
دكتر شانه ساززاده
فرا دريا عرشه
1392
 
**
42
بررسي گزارش‌ها و تحقيقات انجام‌شده در حوضه‌ي پساب
مهدي كمالي
شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي
1392
**
 
43
اندازه‌گيري و ارزيابي آلاينده‌هاي زيست‌محيطي در شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي منطقه اصفهان
مهدي كمالي
شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي
1393
 
**
44
بررسي روش بهينه حذف چربي از شبكه‌هاي فاضلاب در حال بهره‌برداري و ارائه الگوي مناسب چربي‌گيري و برنامه جامع كنترل FOG
مهدي كمالي
شركت آب و فاضلاب مشهد
1393
**
 
45
تهيه‌ي برگه هاي اطلاعات ايمني به زبان فارسي براي پانصد ماده شيميايي مورد استفاده در آزمايشگاه‌هاي تحت پوشش شبكه شاعاي استان اصفهان
دكتر محمدعلي اسدالهي و مهدي كمالي
وزارت علوم تحقيقات و فناوري
1394
**
 
46
پايش كيفي آب قبل از ورود به تصفيه خانه آب تا آخرين نقطه مصرف
دكتر دهنوي و دكتر عظيمي
شركت آب و فاضلاب استان اصفهان
1393
**
 
47
ايجاد چارچوب مديريت بازيافت ضايعات ساختماني به مواد با ارزش افزوده
دكتر محمدرضا زارع
شهرداري اصفهان
 
1395
**
48
بررسي امكان حذف باكتري آهن در آب خام ورودي آب شيرين‌كن مجتمع كشسار
مهدي كمالي
شركت آب و فاضلاب روستايي هرمزگان
 
1395
**

از خردادماه 1396، گروه پژوهشي آب و محيط زيست به پژوهشكده محيط زيست منتقل گرديد.

تاریخ به روز رسانی:
1396/04/03
تعداد بازدید:
1495
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الكترونيكي شما
شماره تلفن
توضيحات
تغییر کد امنیتی
كد امنيت
Powered by DorsaPortal