تمدید مهلت ارسال مقالات تا 15 فروردین ماه
تمدید مهلت ارسال مقالات تا 15 فروردین ماه
1396/07/11 ادامه مطلب


  دبیرخانه همایش
دبیر خانه دائمی همایش:
تلفن : 03131111111
دورنگار: 0313222222
ایمیل: a@b.com
تلگرام: bbbb@
  تاریخ های مهم

 

دريافت مقالات: از 1 بهمن 96 تا 28 اسفند 96

داوري مقالات:از 5 فروردین 97 تا 30فروردین 97

 اعلام نتايج مقاله هاي پذيرفته شده: 1 اردیبهشت 97

ثبت نام در همايش: از 2 اردیبهشت 97 تا 7اردیبهشت 97


برگزاری همایش: روزهای 19 و 20 اردیبهشت 97

تا همایش ...

202
برگزار کنندگان
حامیان