۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۲ آذر
آزمايشگاه مركزي

 

كارشناس مربوطه/ شماره تماس

نحوه دسترسي

لينك

عنوان

 

جناب آقاي مهرداد صادقي

37932900 داخلي 3

هر فرد در هركجاي ايران بصورت الكترونيكي با مراجعه با سايت اينترنتي آزمايشگاه مركزي مي تواند از آخرين اخبار و اطلاعيه‌هاي آزمايشگاه مطلع شود.

http://www.centlab.ir/

اطلاع رساني

مفيد براي اعضاي هيات علمي

جناب آقاي عليرضا كهن سال

37932900 داخلي2

فرد با مراجعه به سايت اينترنتي آزمايشگاه و مطالعه شرايط و ضوابط انجام آزمون مورد نظر، فرم مربوطه را دانلود كرده و پس تكميل، فرم را به همراه نمونه و فيش واريزي بصورت پستي و يا حضوري به مسئول پذيرش تحويل مي دهد.

همچنين فرد ميتواند بصورت حضوري در آزمايشگاه اقدام به اخذ فرم و پرداخت هزينه از طريق دستگاه POS نمايد.

http://centlab.ir/index.php?option=ing_content&view=article&id=484:%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87&catid=221:khadamat

 

http://www.centlab.ir/index.php?option=ing_content&view=article&id=124&Itemid=187

خدمات آزمون نمونه

 


 

كارشناس مربوطه/ شماره تماس

نحوه دسترسي

لينك

عنوان

 

تلفن

37932900

فاطمه نصيرايي

RMS,SPM,Tenssiometer

داخلي 9

فاطمه سبك خيز

3Axial, Tensile

سختي سنج، جك بتن شكن

داخلي4

شهره هوشمند

FTIR, UV_Vis, CHNS

داخلي 5

مرضيه اكبري

XRF, XRD

داخلي 8

درياناز فرهمند

HPLC, GC

داخلي 6

جناب آقاي عليرضا كهن سال

NMR

داخلي 7

جناب آقاي عليرضا شاهنوشي

ICP,IMS و آب

داخلي6

جناب آقاي سيدعلي حسينزاده

BET, DLS

37935017

نتايج آزمون به‌صورت الكترونيكي در فايل رمزدار روي سايت آزمايشگاه قرار خواهد گرفت تا مشتري به راحتي و به‌صورت الكترونيكي در هرجاي ايران به نتايج خود دسترسي داشته باشد.

http://www.centlab.ir/

ارسال الكترونيكي جواب آزمون

مفيد براي اعضاي هيات علمي

 

كارشناس مربوطه/ شماره تماس

نحوه دسترسي

لينك

عنوان

 

مهرداد صادقي

37932900 داخلي 3

هر فرد در هركجاي ايران بصورت الكترونيكي با مراجعه با سايت اينترنتي آزمايشگاه مركزي مي تواند از آخرين اخبار و اطلاعيه هاي آزمايشگاه مطلع شود.

http://www.centlab.ir/

اطلاع رساني

مفيد براي دانشجويان

عليرضا كهن سال

37932900 داخلي2

فرد با مراجعه به سايت اينترنتي آزمايشگاه و مطالعه شرايط و ضوابط انجام آزمون مورد نظر، فرم مربوطه را دانلود كرده و پس تكميل، فرم را به همراه نمونه و فيش واريزي بصورت پستي و يا حضوري به مسئول پذيرش تحويل مي دهد.

همچنين فرد ميتواند بصورت حضوري در آزمايشگاه اقدام به اخذ فرم و پرداخت هزينه از طريق دستگاه POS نمايد.

http://centlab.ir/index.php?option=ing_content&view=article&id=484:%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87&catid=221:khadamat

 

http://www.centlab.ir/index.php?option=ing_content&view=article&id=124&Itemid=187

خدمات آزمون نمونه

عليرضا كهن سال

37932900 داخلي2

با تكميل و ارسال فرم كسر از پژوهانه توسط استاد راهنما براي دانشجو (صرفا ويژه داخل دانشگاه اصفهان_تحصيلات تكميلي) تعرفه آزمون با 50 درصد تخفيف و الباقي نيز از پژوهانه استاد راهنما كسر خواهد شد

oa.ui.ac.ir

تخفيف پژوهانه


 

كارشناس مربوطه/ شماره تماس

نحوه دسترسي

لينك

عنوان

 

تلفن آزمايشگاه

37932900

فاطمه نصيرايي

RMS,SPM,Tenssiometer

داخلي 9

فاطمه سبك خيز

3Axial, Tensile

سختي سنج، جك بتن شكن

داخلي4

شهره هوشمند

FTIR, UV_Vis, CHNS

داخلي 5

مرضيه اكبري

XRF, XRD

داخلي 8

درياناز فرهمند

HPLC, GC

داخلي 6

عليرضا كهن سال

NMR

داخلي 7

عليرضا شاهنوشي

ICP,IMS و آب

داخلي6

سيدعلي حسين‌زاده

BET, DLS

37935017

نتايج آزمون بصورت الكترونيكي در فايل رمزدار روي سايت آزمايشگاه قرار خواهد گرفت تا مشتري به راحتي و بصورت الكترونيكي در هرجاي ايران به نتايج خود دسترسي داشته باشد.

http://www.centlab.ir/

ارسال الكترونيكي جواب آزمون

مفيد براي دانشجويان

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/09
تعداد بازدید:
166
Powered by DorsaPortal